Charterturer

Du kan leige Bjoren til firmaturer, familieselskap og vennesamlinger o.l. Det er plass til 55 passasjerar. Det er skjenkeløyve for øl og vin ombord.


Prisane er:


For dei to første timane: kr 8.500,-.


Ut over dette kr 3.000,-/time.


Guide med ombord: kr 1.500,-/tur.


Turen kan byrje på Byglandsfjord, Bygland eller Ose lengst oppe i Åraksfjorden. Det er 2 timars kjøyring mellom kvar av desse stadene. Mellom Byglandsfjorden og Åraksfjorden er det ei slusepassering ved Storestraumen.


Kom med dine ønsker, vi har mange moglegheiter!


Sesong:


Juni – august (dersom vannstand tillet det så kan det køyrast turer i september og).


Bestilling av charterturer:


Revsnes Hotell, 4741 Byglandsfjord


Telefon 37 93 46 50, e-post: post@revsneshotell.no


alt. Bjoren på tlf. 995 18203